Voorwaarden Bouwmensen Midden-Holland

Voorwaarden voor inleen van leerlingen

Een voorwaarde is dat bedrijven aangesloten zijn en afdragen aan Cordaries / APG en dat uw bedrijf door het SBB erkend is als leerbedrijf.

De erkenning als leerbedrijf houdt in dat uw bedrijf beschikt over een opgeleid leermeester en, in de normale werkzaamheden, voldoende opleidingsmogelijkheden heeft voor leerlingen. Deze erkenning wordt verleend door SBB. Bouwmensen kan ervoor zorgen dat u in contact komt met de SBB.

Facturering en tarieven
Bouwmensen Midden-Holland brengt u alleen de gewerkte uren in rekening, waarbij natuurlijk geldt dat de leerlingen normaal 32 uur per week werken. Dit gebeurt aan de hand van de uren app welke de leerlingen in moeten vullen en die door u of een medewerker van uw bedrijf, voor akkoord dienen te worden ondertekend.

De tarieven die Bouwmensen Midden-Holland in rekening brengt moeten er voor zorgen dat de kosten gedekt worden. Deze tarieven zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring, waarbij de leerlingen in staat geacht worden om de tarieven waard te zijn. De subsidie Praktijk Leren wordt door Bouwmensen aangevraagd en is in de tarieven verwerkt.

Automatische incasso
Bouwmensen Midden-Holland biedt de inlenende bedrijven de mogelijkheid de facturen automatisch te laten incasseren. Dit gebeurt dan twee weken nadat u de factuur ontvangen heeft, zodat u voldoende tijd heeft om deze te controleren en eventueel te reageren in het geval er wijzigingen zijn. Voordeel van automatische incasso is een korting op het uurtarief van € 0,45 per uur, dit kan oplopen tot een heel interessant bedrag op jaarbasis. Ongeveer 60% van de inlenende bouwbedrijven heeft Bouwmensen Midden-Holland gemachtigd tot automatische incasso vanwege het gemak en de korting.

Indien u ook gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kunt u dit doorgeven aan de administratie, zij zullen u dan de benodigde informatie en stukken toesturen.

Wet keten Aansprakelijkheid
Bouwmensen Midden – Holland beschikt niet over een G-rekening. In het verleden hebben de opleidingsbedrijven een vrijstelling gekregen voor het aanhouden van een G-rekening. Doordat Bouwmensen Midden-Holland werkt met automatische incasso, kan niet gewerkt worden met een G-rekening, deze kan immers niet van andere G-rekeningen incasseren.
Om inlenende bouwbedrijven toch zekerheid te bieden, omtrent het afdragen van premies en belastingen, zorgt Bouwmensen Midden-Holland dat er altijd een recente verklaring van de belastingdienst, inzake het betalingsgedrag, op onze website staat. U kunt deze hieronder downloaden.

Informatie middels downloads
Informatie over de inleen van leerlingen, tarieven, incasso, betalingsgedrag en de algemene voorwaarden kunt u middels de buttons hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden

Tarieven per 2020

Bouwmensen MH Verklaring betalingsgedrag 28-05-2019

Contactgegevens Bouwmensen Midden-Holland