utrecht

Opleidingstraject

De BBL-opleiding.

De BBL-opleiding  niveau-2

De afkorting BBL staat voor Beroeps- Begeleidende –Leerweg, dit houdt in dat je tijdens de opleiding  een dag per week theorieonderwijs volgt en vier dagen per week in de praktijk aan de slag gaat. Bouwmensen Utrecht werkt hiervoor  samen met ROC Midden Nederland.

In het eerste jaar van de BBL-opleiding start je in de leerlingwerkplaats. We gaan daar aan de slag met een aantal vakonderdelen waardoor je een goede basis hebt om binnen een bedrijf te functioneren. De duur van deze basisopleiding hangt af van hetgeen je al weet en kunt binnen het gekozen vakgebied. Wanneer de instructeur jouw vorderingen positief beoordeeld spreekt hij het moment af waarop je uitgeplaatst kunt worden naar een van de erkende leerbedrijven aangesloten bij Bouwmensen Utrecht. Je wordt altijd voorgesteld bij het bedrijf en wanneer deze introductie goed verloopt ga je op proefstage. Dit duurt 4-6 weken en dan wordt bekeken of het goed gaat. Is alles positief dan wordt het jouw leer-werkplek waar je of een groot deel of de gehele niveau-2 opleiding kunt gaan volgen. Je wordt dan door Bouwmensen Utrecht vier dagen per week uitgeplaatst bij het leerbedrijf.  

Gedurende de opleiding moet je zowel in de theorie als in de praktijk tentamens maken. Het aantal tentamens hangt af van het gekozen beroep. De theorietentamens doe je op het ROC. De praktijktentamens doe je deels bij het leerbedrijf en deels in de leerlingwerkplaats van Bouwmensen Utrecht. Dit gaat in overleg tussen  de leermeester van het leerbedrijf en de instructeur / leerling-begeleider van Bouwmensen Utrecht. In het tweede jaar van de opleiding gaan we deze tentamens afronden en is er ruimte voor een keuzemodule. Doel is om binnen twee jaar het vakdiploma niveau-2 te behalen.

De BBL opleiding  niveau-3

Wanneer je het diploma  niveau-2 hebt behaald, kun je doorstromen naar de niveau-3 vakopleiding. Bouwmensen Utrecht biedt deze mogelijkheid aan gemotiveerde leerlingen. Wij adviseren ook iedereen die het niveau aan kan dit te doen. Het is een belangrijke schakel op weg naar vakmanschap.
De BBL-3 opleiding is in grote lijnen op dezelfde wijze opgebouwd als de niveau-2 opleidingen. Het opleidingstraject duurt ook max. 2 jaar en bevat eveneens een aantal theorie- en praktijktentamens die met een voldoende dienen te worden afgesloten.
Zowel in de niveau-2 als niveau-3 opleiding moet iedereen ook de vakken Nederlands , Wiskunde en  LB ( loopbaan en burgerschap) volgen. Voor Rekenen en Taal moet een examen worden gedaan en dat moet met een voldoende worden afgesloten om het diploma te kunnen behalen.

Doorstroom naar niveau 4

Voor leerlingen die zich verder willen bekwamen tot zelfstandig werknemer/voorman of voor hen die zzp-er willen worden, wordt een niveau 4 opleiding aangeboden. Een traject dat wordt samengesteld uit onderdelen die voor die functies onontbeerlijk zijn.

Ook dit traject duurt anderhalf tot twee jaar. Theorie-onderwijs wordt ’s avonds aangeboden.

Uitplaatsing:
Uitplaatsing geschiedt altijd in overleg met het erkend leerbedrijf. Gedurende de vakopleiding wordt de leerling met regelmaat bezocht door de leerlingbegeleider van Bouwmensen-Utrecht, doorgaans een keer of zes per kalenderjaar. Van ieder bezoek wordt een voortgangsrapportage gemaakt waar het bedrijf een afschrift van ontvangt.

 

Deel deze pagina op:

Contact

Utrechthaven 13
3433 PN Nieuwegein
E: info@bouwmensen-utrecht.nl
T: 030 – 6081533

Welkom bij Bouwmensen!
Welkom in de wereld van de bouw.

Bouwmensen is hét opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel voor de toekomst. Bouwmensen is een landelijke organisatie met bijna 30 aangesloten vestigingen. Wij werken samen met ervaren en betrokken partners in het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en met overheidsinstellingen. 

Meer over Bouwmensen en onze bouwopleidingen

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS