utrecht

Inlenen leerlingen

Het leerbedrijf 

Een erkend leerbedrijf is een bedrijf werkzaam onder de bouw-CAO en dat beschikt over erkende leermeesters. Voorheen werden deze leermeesters erkend dor Fundeon. Door de veranderingen binnen het onderwijs en de bedrijfstak, bestaat Fundeon niet meer en valt dit nu onder verantwoordelijkheid van het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Indien u als bedrijf aan deze twee eisen voldoet, kunnen er leerlingen worden geplaatst. Leerlingen in een vakopleiding kunnen alleen bij erkende leerbedrijven hun opleiding volgen. Volandis verzorgd de opleiding voor leermeesters. Voor nieuwe leermeesters maar ook de herhalingen. Voor meer informatie: https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/leermeestercursus/

Deze cursussen worden hier op de locatie Nieuwegein met enige regelmaat gegeven door Volandis.

Voor uitplaatsing ontvangt het bedrijf de benodigde informatie over de te plaatsen leerling(-en). Bij uitplaatsing wordt de leerling geïntroduceerd door de instructeur.
Uitleen geschiedt conform onze "Algemene Voorwaarden t.b.v. uitplaatsing leerlingen".

Erkenning leerbedrijf

Indien u nog niet erkend bent als leerbedrijf en u wilt een leerling begeleiden dan kunt u zich op onderstaande site aanmelden. Het is een digitaal aanmeldformulier waarop u uw bedrijfsgegevens kunt invullen Na aanmelding ontvangt u bericht van s-bb en loopt de procedure.

https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden.

Leerling-werknemer Bouwmensen-Utrecht 

Bouwmensen-Utrecht heeft de leerling-werknemers in dienst op basis van een opleidingsovereenkomst. Leerlingen volgen een niveau-2, niveau-3  of niveau-4 opleiding in een door hun gekozen beroep.

De vakrichtingen zijn: timmeren, metselen, tegelzetten en restauratietimmeren. 

Verwachting leerling-werknemers 

Bedrijven dienen zich te realiseren dat zij jongeren inlenen die bezig zijn met hun vakopleiding. Dat houdt in dat zij reeds over een mate van vakvaardigheid beschikken bij uitplaatsing maar gedurende de opleidingsperiode zicht verder dienen te bekwamen in het gekozen beroep. Leerlingen beschikken over:

- Basis beroepsvaardigheden afhankelijk van niveau en fase van de opleiding.

- VCA-certificaat

- Set handgereedschap en PBM-middelen

Verwachtingen Bouwmensen-Utrecht 

Bouwmensen-Utrecht is zeer actief binnen het scholenveld om jongeren te interesseren voor een beroep in de bouwsector. Kandidaten worden bij aanvang zowel practisch als theoretisch getest en starten pas wanneer in een intakegesprek is besloten dat de kandidaat een vakopleiding kan volgen.

De opleiding begint altijd met een basistraining in de leerlingwerkplaats van Bouwmensen-Utrecht. Is een leerling-werknemer zo ver dat hij kan worden uitgeplaatst dan wordt getracht de juiste match met een bedrijf tot stand te brengen.

Na de introductie komt de leerlingbegeleider met regelmaat langs om samen met de leermeester van het bedrijf de vorderingen van de leerling-werknemer door te nemen. Tijdens het bezoek worden ook de te verrichten werkzaamheden doorgenomen en afspraken gemaakt over tentamens. Van ieder bezoek ontvangt u als bedrijf een bezoekrapportage

Facturering

De facturen voor inleen van leerlingen worden éénmaal per twee weken samengesteld en verstuurd. De factuur bestaat uit de uren die via het Digitaal Uren Systeem (DUS) worden aangeleverd. Deze uren zijn ingevoerd in DUS door de leerling-werknemer en goedgekeurd door het leerbedrijf. De betalingstermijn voor de uitleenfacturen bedraagt twee weken.

DUS-Systeem 

Uw bedrijf werkt met leerlingen van één van onze opleidingsbedrijven. Deze leerlingen registreren de gewerkte uren op een "digitaal urenbriefje" (DUS). Hoe het werkt:

Leerlingen die werken via het digitale urensysteem, loggen in op ons urensysteem dat via internet benaderbaar is. Het systeem zet voor hen automatisch een urenbriefje klaar in hun eigen digitale omgeving. De leerling kan dit dagelijks invullen, of 1 keer per week. Vult een leerling het briefje niet in, dan worden automatisch herinneringen verzonden naar hun e-mailadres en/of mobiele telefoon. Daarnaast voert het systeem een controle uit op het aantal gewerkte uren, en/of ziekteverzuim.

Zodra de leerling zijn uren verzonden heeft komt u in beeld. U ontvangt een e-mail met daarin het urenbriefje, eventuele opmerkingen van de leerling en de optie om deze goed te keuren of af te keuren.

Kiest u voor akkorderen, dan zal er een bevestiging in beeld komen van de goedkeuring.

Kiest u voor afwijzen, dan zal er een bevestiging van afwijzen in beeld komen waarbij u wel een reden voor afkeuren moet geven. Deze reden zal zowel naar de leerling als naar ons verzonden worden.

Wanneer u het "urenbriefje" voor akkoord doorstuurt, ontvangen wij dit. Aan de hand van de goedgekeurde uren wordt door ons de factuur voor inleen van de leerling gemaakt. Het resultaat is dat er vrijwel nooit correcties achteraf gemaakt dienen te worden.

Inleentarieven

Voor actuele Inleen tarieven kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor. Wij zijn elke werkdag te bereiken van 08.00 t/m 16.30 uur.

 

Deel deze pagina op:

Contact

Utrechthaven 13
3433 PN Nieuwegein
E: info@bouwmensen-utrecht.nl
T: 030 – 6081533

Welkom bij Bouwmensen!
Welkom in de wereld van de bouw.

Bouwmensen is hét opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel voor de toekomst. Bouwmensen is een landelijke organisatie met bijna 30 aangesloten vestigingen. Wij werken samen met ervaren en betrokken partners in het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en met overheidsinstellingen. 

Meer over Bouwmensen en onze bouwopleidingen

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS