utrecht

Vooropleiding

Opleidingsbedrijf

Bouwmensen-Utrecht is het opleidingsbedrijf voor de bouwsector in de regio Utrecht. Bouwmensen-Utrecht is bedoeld voor jongeren die een vakopleiding in de bouw willen volgen. Voor een grote groep leerbedrijven in de bouw- en onderhoudssector leidt Bouwmensen-Utrecht deze jongeren op tot vakman. Bouwmensen-Utrecht verzorgt de werving, voorlichting en praktische opleiding voor leerling-bouwers in samenwerking met ROC Midden Nederland.

Bij Bouwmensen leer je alle praktische vaardigheden van het beroep en op het  ROC krijg je het theoretisch deel van de opleiding aangeboden. Door de samenwerking met Bouwmensen-Utrecht kunnen bouwbedrijven ieder jaar nieuw talent voor een bouwberoep opleiden. Op dit moment zijn er 60 jonge mensen in opleiding bij Bouwmensen-Utrecht.

Bouwmensen-Utrecht leidt jongeren op in de beroepen, timmeren, metselen, stukadoren en tegelzetten op niveau-2 en -3 en restauratietimmeren.

Bouwmensen Utrecht biedt jonge mensen de kans om via  BBL-trajecten vakman te worden in het gekozen beroep. In overleg met het ROC Midden Nederland en bij voldoende aanmeldingen is het voor sommige beroepen ook mogelijk een BOL-traject te volgen.

Vooropleiding:

De vooropleiding, vaak op het vmbo, bepaalt hoe het opleidingstraject bij Bouwmensen-Utrecht eruit gaat zien. Een deel van de leerlingen heeft op het vmbo al een gericht bouwopleiding gevolgd (BWI) en heeft dus een basis.  Een hele grote groep schoolverlaters heeft op het vmbo een ander uitstroomprofiel moeten kiezen en heeft dus geen bouwbasis.

Alle opleidingen starten met een basisopleiding in de leerlingwerkplaats van Bouwmensen Utrecht te Nieuwegein. Heb je een bouwondergrond dan zal deze periode enkele weken zijn. heb je geen bouwondergrond duurt deze basisopleiding langer.  Na de basisopleiding wordt je uitgeplaatst naar een van de aangesloten erkende leerbedrijven. Eerst een paar weken op proef, gaat het goed dan blijf je bij uitgeplaatst bij het bedrijf op een leer-werkplek. Je bent dus gedurende jouw opleiding, max. 2 jaar,  in loondienst bij Bouwmensen Utrecht en verdient tijdens de leer-werkperiode het CAO-loon behorend bij het beroep waarvoor je gekozen hebt en jouw leeftijd.

Bouwmensen Utrecht biedt jonge mensen een aantal zekerheden:

  • Je krijgt een goede vakopleiding
  • Je krijgt een opleidingsgarantie voor de gehele opleiding ( max. 2 jaar)
  • Bouwmensen zorgt ervoor dat je een leer-werkplek hebt bij een erkend leerbedrijf
  • Tijdens de uitplaatsingsperiode  op de leer-werkplek ben je verzekerd van loon
  • Heb je het in je en wil je verder, kun je naar de BBL-3 ook voor max 2 jaar.
  • Voor de allerbesten zijn er op niv. 4 ook een aantal mogelijkheden

 

Heb je een vmbo-diploma behaald in een andere vakrichting dan kun je starten in een BOL-traject niiveau-2. Ook hier kun je voor de bouw  kiezen uit timmeren, metselen, stukadoren of tegelzetten. Je begint een BOL-traject eerst in de leerlingwerkplaats van Bouwmensen en op het ROC. Je krijgt dan een basis-vakopleiding in de beroepsrichting die jij gekozen hebt. De eerste maanden van het traject zit je dus niet bij een bedrijf. Na de Kerstvakantie ga je voor het eerst naar een ervaringsplaats binnen en leerbedrijf of indien daar geen plaats is, naar een leerlingproject. Naarmate jouw  opleiding vordert, ga je steeds minder naar school en loop je steeds meer stage.

Een BOL-traject is in principe een BBL-traject maar dan geheel anders ingericht en met veel meet ervaringstijd (bol= beroeps opleidende leerweg).

Heb je geen vmbo-diploma behaald dan moet je je eerst melden bij het ROC Midden Nederland Bouw- en Interieurcollege.  Zonder vmbo-diploma start je normaliter in een niveau 1 opleiding, de zgn. entree-opleiding. Het ROC kan besluiten jou een intredetoets te laten doen en op basis daarvan jou toch toe te laten tot een niveau 2 opleiding. Indien je deze mogelijkheid krijgt aangeboden kan ook Bouwmensen jou een vakopleiding aanbieden.

VMBO TL leerlingen
Vanaf het opleidingsjaar 2016-2017 kunnen leerlingen die het vmbo op TL niveau afsluiten instromen in een driejarige vakopleiding. In drie jaar tijd wordt dan gewerkt naar het MBO-niveau-3 diploma.
De opleiding start met een basisopleiding in de leerlingwerkplaats van Omniteq / Bouwmensen Utrecht. Gedurende deze basisopleiding wordt gewerkt aan handvaardigheid en ga je alle praktijk-bouwonderdelen oefenen. Wanneer je zover bent wordt je door Omniteq/Bouwmensen Utrecht een periode uitgeplaatst op stage binnen een erkend leerbedrijf. Verloopt de stage binnen het leerbedrijf positief krijg je een BBL-3 contract .
Leerlingen die een vmbo-TL diploma hebben en iets meer tijd willen hebben om de vakvaardigheden aan te leren, kunnen zich aanmelden voor de BOL-2 opleiding. Het traject tot en met MBO-niveau-3 duurt dan maximaal 2x twee jaar.
 

Deel deze pagina op:

Contact

Utrechthaven 13
3433 PN Nieuwegein
E: info@bouwmensen-utrecht.nl
T: 030 – 6081533

Welkom bij Bouwmensen!
Welkom in de wereld van de bouw.

Bouwmensen is hét opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel voor de toekomst. Bouwmensen is een landelijke organisatie met bijna 30 aangesloten vestigingen. Wij werken samen met ervaren en betrokken partners in het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en met overheidsinstellingen. 

Meer over Bouwmensen en onze bouwopleidingen

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS