deventer raalte zutphen

Historie

Ontstaan van het Samenwerkingsverband Deventer – Raalte – Zutphen, BouwBasic en nu Bouwmensen.

De oprichting
In de begin jaren tachtig was het slecht gesteld met de werkgelegenheid in de bouw. Hierdoor konden vele schoolverlaters, met een opleiding bouwtechniek, geen baan vinden. De aannemers onderkenden de problemen met de instroom van jonge vaklieden op langere termijn en staken in Deventer als een van de eerste toen nog N.V.O.B afdelingen in Nederland de koppen bij elkaar om hier een oplossing voor te vinden. Er werd daarom in 1983 een Samenwerkingsverband opgericht. Een vereniging die zich tot doel stelde jongeren, ondanks de geringe werkgelegenheid, toch aan een baan in de bouw te helpen. De heer Paalman was de grote inspirator achter dit project. In het bestuur van de vereniging namen onder voorzitterschap van de heer Veldwachter een vijftal aannemers uit de  N.V.O.B. afdelingen Deventer-Raalte en Zutphen  zitting.

Werkplaats
Door de samenwerking tussen meer dan honderd aannemers in de regio’s Deventer-Raalte en Zutphen kwam er eind aan de problemen met de instroom van jonge bouwvakkers Op de Snipperling in Colmschate werd een werkplaats ingericht waar de jongeren tewerk werden gesteld en hen de nodige vakkennis werd bij gebracht. Hier voerden leerlingen onder leiding van leermeester dhr Nijland diverse opdrachten uit. Het bleek een doorslaand succes want al snel na Deventer werden landelijk tal van Samenwerkingsverbanden opgericht.

Wanneer aangesloten aannemers beschikten over voldoende werk konden deze een beroep doen op het samenwerkingsverband. Er werd een leerling metselaar of timmerman ingeleend zolang er werk was. Was het aanbod van werk wat minder werd de leerling teruggeplaatst naar de werkplaats.

Grote brand en een nieuw onderkomen
In 1985 werd aan de Veenweg  eiergroothandel Krudde getroffen door een grote uitslaande brand. De brand was allesverwoestend en wat restte was een zwart geblakerde puinhoop. Door het N.V.O.B. Deventer- Raalte -Zutphen werd deze plek aangekocht om een werkplaats met kantoorruimte te bouwen. Met vereende krachten werd in 1986 aan de bouw begonnen. Onder leiding van leermeester de heer Poliste, en met de medewerking van diverse aannemingsbedrijven, verrees een prachtig nieuw gebouw dat door de leerlingen compleet in zelfwerkzaamheid werd gebouwd.   
In Mei 1987 plaatste de heer Koekoek, directeur van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf in de hal van de nieuwe werkplaats symbolisch de eerste steen. In het voorpand werd een werkplaats ingericht voor een schildersopleiding: de S.P.O.S. De werkplaats van het samenwerkingsverband kon door de nieuwbouw flink uitbreiden en werden er aparte ruimtes gecreëerd voor timmeren, machinale houtbewerking en metselen.

Uitbreiding
In 1988 was het aantal leerlingen dusdanig gestegen dat een 2e leermeester werd aangetrokken in de persoon van de heer Marinus Lubbers uit Vriezenveen. Hij nam de metselafdeling onder zijn hoede. Nadat het SPOS de beschikking kreeg over een pand aan de Weseperstraat net achter de werkplaats, kwam er ook voor het samenwerkingsverband extra ruimte beschikbaar. Die was hard nodig omdat inmiddels vele jongeren van middelbare scholen in de regio Deventer- Raalte en Zutphen, met een opleiding Bouwtechniek, in dienst kwamen van het Samenwerkingsverband. De voormalige SPOS ruimte werd omgebouwd tot een vergaderruimte voor het N.V.O.B afd. Deventer. Deze zaal werd vernoemd naar een van de grondleggers , de heer Paalman, en werd  gebruikt voor het geven van diverse cursussen. Het NVOB kreeg in 2005 een nieuwe naam: Bouwend Nederland.

Afscheid van de heren Paalman en Poliste
In 1994 nam de heer Paalman afscheid. Meer dan 10 jaar had deze, in 1995 overleden Diepenveense aannemer, al zijn krachten gegeven aan de vakopleiding. In 1994 werd afscheid genomen van de heer Poliste. De geboren en getogen Deventenaar bleef tot zijn plotseling overlijden in februari 2001, zijdelings betrokken bij de bouwopleidingen.

Hij hielp, op zijn eigen karakteristieke en humorvolle wijze, vele jongeren op weg naar hun vakdiploma. Voor hem kwam de heer Henk Schrijver uit Boerhaar in de plaats. Het aanbod van leerlingen bleef groeien zodat in 1996 in de persoon van de heer Eric van Ommen uit Epse een nieuwe instructeur  werd aangetrokken Hij verzorgt o.a. het praktijkdeel van de opleiding bouwplaatsassistent en de opleiding machinale houtbewerking.


Opleiden tot vakman
Door de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, het huidige Fundeon, werden tentamens ontwikkeld om de vakopleiding op een nog hoger peil te brengen. Moesten vroeger de leerlingen aan het eind van hun opleiding een praktijk en theorie examen afleggen, sinds begin jaren 90 wordt er op acht tot tien verschillende vak onderdelen getoetst gedurende de opleiding. Enkele van deze toetsen worden afgenomen in de werkplaats van het Samenwerkingsverband. De voorzieningen in vooral de afdeling machinale houtbewerking werden, mede door de hernieuwde Arbowet, aangepast. Veiligheid en milieueisen spelen een grote rol.

Leerling begeleiding
Door gewijzigde verantwoordelijkheden werd het samenwerkingsverband gedwongen de leerlingbegeleiding zelf ter hand te nemen.   

Metselinstructeur Lubbers werd hiervoor benaderd en vanaf augustus 1999 bezocht hij als leerlingbegeleider regelmatig de deelnemers op de bouwplaats en onderhield hij de contacten met de leermeesters en aannemers. Op zijn plaats werd de heer  A Sibelt uit Lemelerveld aangesteld in de metselafdeling.

Van BouwBasic Deventer-Raalte-Zutphen naar…BouwBasic BV
Om een betere afbakening te verkrijgen van de vakopleiding werd in 2002 een aparte BV opgericht naast de vereniging Samenwerkingsverband Deventer – Raalte – Zutphen. Voorzitter Albert Veldwachter werd opgevolgd door de heer Harmsen, aannemer uit Lemelerveld. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam en uit de vele inzendingen werd de naam BouwBasic als best passend beoordeeld.

Het Samenwerkingsverband ging vanaf februari 2003 verder onder een nieuwe, korte maar aan duidelijkheid niets te wensen overlatende naam: BouwBasic BV. Door de toenemende administratieve werkzaamheden werd Mevr. R. Krajnovic aangesteld om de urenregistratie en facturering te verzorgen.

Helaas moest in 2003 leerlingbegeleider, de heer Lubbers, om gezondheidsreden zijn werk neerleggen. Op 19 januari 2015 is hij op 72 jarige leeftijd overleden. Metselinstructeur Sibelt combineerde voor zover mogelijk zijn taak in de metselwerkplaats met die van leerlingbegeleider. Vanaf februari 2004 kreeg hij ondersteuning. Na een korte inwerkperiode zwaaide instructeur de heer Jelle van de Valle  vier  dagen per week de scepter in de metselwerkplaats. Sibelt bezoekt de deelnemers op de bouwplaats en onderhoudt de contacten met aannemers, leermeesters, de ROC’s en VMBO scholen in de regio Deventer, Raalte en Zutphen.

Op 17 april 2004 overleed de oud- voorzitter van het Samenwerkingsverband, de heer Albert Veldwachter op 70 jarige leeftijd. Vanaf de oprichting in 1983 was hij, tot enkele jaren na zijn pensionering, de markant voorzitter van het Samenwerkingsverband.
In November 2005 maakte metselinstructeur, de heer van der Valle, gebruik van de VUT regeling.

Op 1 januari 2009 werd feestelijk afscheid genomen van instructeur Henk Schrijver. Bijna 15 jaar was deze gedreven vakman in dienst van BouwBasic. Met verfijnd vakmanschap leerde hij vele jonge timmerlieden de kneepjes van het vak. Diezelfde avond nam  ook voorzitter Gerard Harmsen afscheid.

Op 5 januari 2009 was het de eerste werkdag voor de opvolger van de heer Schrijver, Dhr Johan Journee, toevallig ook afkomstig uit Boerhaar.

In oktober 2011 werd de heer Jan van Duuren uit Raalte aangesteld als manager Financiën en beheer. Door het afnemende aantal leerlingen was de functie van mevrouw Krajnovic inmiddels al opgeheven.

Van Techniek onder één dak naar de Technicampus!
Rond 2005 -2006 werden  in Deventer al tal van mogelijkheden onderzocht voor de bouw van een groot techniekcentrum: Techniek onder één dak. Diverse bouwtekeningen passeerden de revue en talloze vergaderingen en bijeenkomsten werden georganiseerd. Helaas ging in 2010 de stekker uit het, in de ogen van het BouwBasic bestuur, veel te ambitieuze plan. Achter de schermen werd toch verder gewerkt, met name door initiatieven van de gemeente Deventer voor een Techniekcentrum voor de Stedendriehoek Deventer-Apeldoorn en Zutphen. In 2011 ontstonden er toch weer mogelijkheden om technische opleidingen samen te brengen. In de twee hallen van de in 2007 failliet verklaarde drukkerij Thieme aan de Schonenvaardersstraat bleken enorme kansen te liggen. Een ideale plek qua ligging, veel parkeerruimte, kantoren en voldoende ruimte voor de bedrijfsschool Aventus, die het theoretische deel van de diverse opleidingen verzorgt.

Projectleider Wijnand Moonen, die eerder al betrokken was bij de realisatie van een techniekcentrum in Rotterdam, werd de grote kartrekker en in 2012 was het bestuur  van BouwBasic het er unaniem over eens dat het een enorm gemiste kans zou zijn wanneer de bouwopleiding zou ontbreken op deze “ techniekcampus” .
Vanaf het voorjaar 2013 werd er volop gebouwd en in augustus 2013 was het zover dat de eerste leerlingen aan de slag konden op de Technicampus. In september 2013 werden de eerste theorielessen verzorgt door docenten van Aventus. Op 26 september 2014 werd de Technicampus officeel geopend door de gedeputeerden Rietkerk van de provincie Overijssel en Van Dijk van de provincie Gelderland. 
Per 1 mei 2016 is de naam BouwBasic bv louter nog historie.

Vanaf 2013 kreeg de Technicampus steeds meer naamsbekendheid. Decanen van VMBO'scholen adviseren steeds vaker aan hun studenten de enorme kansen die er zijn in de techniek. De voorlichters van de verschillende afdelingen trekken gezamenlijk op tijdens voorlichtingsavonden en verzorgen samen de promotie tijdens open dagen en toekomstmarkten in de regio.

In het voorjaar van 2015 werd het plan opgevat om aan te sluiten bij  vanuit Bouwmensen onstane uitzendbureau Vakmasters. Om meer gedragenheid te krijgen wordt met Bouwmensen Apeldoorn samengewerkt en per 1 augustus 2015 is uitzendbureau: Vakmasters Salland Stedendriehoek een feit. Doel is vooral om studenten die met een diploma uitstromen uit de vakopleiding, en geen contract krijgen bij een bedrijf, toch te behouden voor de bouwbranche.

 

Deel deze pagina op:

Contact

Schonenvaardersstraat 6
7418 CC Deventer
E: Info@bouwmensen-deventer.nl
T: 088-0351310

Welkom bij Bouwmensen!
Welkom in de wereld van de bouw.

Bouwmensen is hét opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel voor de toekomst. Bouwmensen is een landelijke organisatie met bijna 30 aangesloten vestigingen. Wij werken samen met ervaren en betrokken partners in het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en met overheidsinstellingen. 

Meer over Bouwmensen en onze bouwopleidingen

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS