Bouwmensen vestiging Amsterdam

Elke dag wordt er door vakmensen hard gewerkt om Nederland een stukje mooier te maken. Om dit te kunnen realiseren moeten bouwbedrijven beschikken over goed opgeleid en vakbekwaam personeel.

Bouwmensen Amsterdam is om die reden opgericht door de Amsterdamse bouwbedrijven. Wij leiden dagelijks jongeren op die hun steentje willen bijdragen. Voor hen ligt er een mooie toekomst klaar in de bouw. En met volop carrièremogelijkheden. Wil je meewerken om Amsterdam mooier te maken? Start dan een opleiding bij Bouwmensen Amsterdam.

Ondanks de coronacrisis en het stikstofprobleem wordt er volop gebouwd in Amsterdam en zijn wij nu op zoek naar enthousiaste jongeren. Dus ga niet werkloos langs de kant staan maar meld je aan.

Bouwmensen Amsterdam werkt samen met het ROC van Amsterdam en samen vormen zij de BouwAcademie Amsterdam. Op de locatie in Diemen worden allerlei bouw gerelateerde opleidingen aangeboden. Van niveau 1 t/m niveau 5, van assistent timmerman tot uitvoerder of zelfs aannemer.

 

Contactgegevens Bouwmensen Amsterdam

Opleidingen bij Bouwmensen Amsterdam

Evenementen

Nieuws

Bekijk onze vestiging

Bedrijfsinformatie

Samenwerken met Bouwmensen Amsterdam

Voorwaarden voor inleen van leerlingen

Een voorwaarde is dat bedrijven aangesloten zijn en afdragen aan APG en dat uw bedrijf door het SBB erkend is als leerbedrijf.

De erkenning als leerbedrijf houdt in dat uw bedrijf beschikt over een opgeleid leermeester en, in de normale werkzaamheden, voldoende opleidingsmogelijkheden heeft voor leerlingen. Deze erkenning wordt verleend door SBB. Bouwmensen kan ervoor zorgen dat u in contact komt met de SBB.

Lees meer over facturering en tarieven en algemene voorwaarden.

 

Lees hier over facturering, tarieven en algemene voorwaarden

Lees meer over facturering en tarieven en algemene voorwaarden

Facturering en tarieven
Bouwmensen Amsterdam brengt u alleen de gewerkte uren in rekening, waarbij natuurlijk geldt dat de leerlingen normaal 32 uur per week werken. Dit gebeurt aan de hand van de uren app welke de leerlingen in moeten vullen en die door u of een medewerker van uw bedrijf, voor akkoord dient te worden ondertekend.

De tarieven die Bouwmensen Amsterdam in rekening brengt moeten er voor zorgen dat de kosten gedekt worden. Deze tarieven zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring, waarbij de leerlingen in staat geacht worden om de tarieven waard te zijn. De Subsidie Praktijkleren wordt door Bouwmensen aangevraagd en is in de tarieven verwerkt.

Automatische incasso
Bouwmensen Amsterdam biedt de inlenende bedrijven de mogelijkheid de facturen automatisch te laten incasseren. Dit gebeurt dan binnen twee weken nadat u de factuur ontvangen heeft, zodat u voldoende tijd heeft om deze te controleren en eventueel te reageren in het geval er wijzigingen zijn. Voordeel van automatische incasso is een korting op het uurtarief van € 0,45 per uur, dit kan oplopen tot een heel interessant bedrag op jaarbasis. Ongeveer 60% van de inlenende bouwbedrijven heeft Bouwmensen Amsterdam gemachtigd tot automatische incasso vanwege het gemak en de korting.

Indien u ook gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kunt u dit doorgeven aan de administratie, zij zullen u dan de benodigde informatie en stukken toesturen.

Wet keten Aansprakelijkheid
In het verleden hebben de opleidingsbedrijven een vrijstelling gekregen voor het aanhouden van een G-rekening. Doordat Bouwmensen Amsterdam werkt met automatische incasso, kan niet gewerkt worden met een G-rekening, deze kan immers niet van andere G-rekeningen incasseren.
Om inlenende bouwbedrijven toch zekerheid te bieden, omtrent het afdragen van premies en belastingen, zorgt Bouwmensen Amsterdam dat er altijd een recente verklaring van de belastingdienst, inzake het betalingsgedrag, op onze website staat. U kunt deze hieronder downloaden.

Informatie middels downloads
Informatie over de inleen van leerlingen, tarieven, incasso, betalingsgedrag en de algemene voorwaarden kunt u middels de buttons hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden

Tarieven

Verklaring betalingsgedrag

Hoe maak ik een wekelijks declaratieoverzicht van mijn OV

Lees meer over facturering en tarieven en algemene voorwaarden

• Als je bent ingelogd op mijn OV klik dan op ‘bekijk reishistorie’

• klik dan de 2e optie aan waarbij je zelf een reisperiode kunt aangeven.

• klik op het kalendertje, ga dan helemaal naar beneden, klik daar op ‘andere periode’

• klik dan de datums van die werkweek aan van maandag t/m vrijdag en klik op toepassen

• vervolgens klik je op de roze button ‘maak declaratieoverzicht’

• ALLEEN WOON-WERK REIZEN OP OVERZICHT!!

• klik dan op ‘download PDF’ > dit opent dan in je scherm

• maak hiervan een foto met je mobiel

• in de uren app kun je bij declaraties deze foto uploaden

• zodra je uren voor die week goed zijn ingevoerd, kun je deze verzenden. Je reisoverzicht is dan bijgevoegd (wel de foto uploaden)

• doe dit elke week op deze manier en verzend dan het overzicht van die werkweek van maandag t/m vrijdag naar de receptie

Als je nog geen account hebt gemaakt op ‘mijn OV’ dan moet je dat eerst doen. Daarna kun je bovenstaande stappen volgen.

Informatie voor ouders/verzorgers!

Uw kind start een opleiding via Bouwmensen Amsterdam. Hij/zij krijgt hier een dienstverband aangeboden en gaat dus een (cao)loon verdienen. Wat moet u weten als uw kind een BBL opleiding gaat volgen bij Bouwmensen Amsterdam?

Lees meer

 • Doordat uw kind werkt naast zijn of haar studie, heeft het een inkomen. Vanaf 2020 mogen kinderen van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de kinderbijslag en het kindgebonden budget.
 • Uw kind komt niet (meer) in aanmerking voor een studiefinanciering bij DUO (boven 18 jaar).
 • Uw kind heeft geen recht (meer) op een OV via DUO. Dit geldt ook als uw kind jonger dan 18 jaar is.
 • Bouwmensen past loonheffingskorting toe op het loon, in geval van nog een andere bijbaan moet deze werkgever de loonheffingskorting niet meer toepassen (op 0 zetten). De werkgever waar het meeste loon verdiend wordt, pas de loonheffingskorting toe.
 • Uw kind krijgt een leer arbeidsovereenkomst van Bouwmensen Amsterdam aangeboden gedurende de opleiding. De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten conform cao bouw. De cao bouw is van toepassing op het dienstverband van uw kind.
 • Belastingteruggave behoort tot de mogelijkheden. Het is raadzaam alle facturen van studiematerialen en aangeschafte artikelen t.b.v. de studie te bewaren. Raadpleeg hiervoor de site van de belastingdienst.
 • Eventuele toeslagen zijn mogelijk nog van toepassing afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Informeer hiervoor bij de instanties of uw adviseur.
 • Uw kind wordt kort na de start van zijn opleiding uitgenodigd voor een intredekeuring bouw. Dit is een verplichte algemene lichamelijke keuring wanneer iemand in de bouw gaat werken. De kosten worden gedragen door Bouwmensen Amsterdam maar indien een leerling zonder bericht vooraf (24 uur van te voren) niet verschijnt, worden de kosten doorbelast. Dit geldt tevens als de leerling binnen 6 maanden stopt met de opleiding.
 • Uw kind krijgt eenmaal per opleiding een doorwerkpak (werkjas en werkbroek) van Bouwmensen Amsterdam. Werkschoenen worden op de eerste dag bij Bouwmensen uitgereikt en kunnen jaarlijks vervangen worden indien dit nodig is. Persoonlijke beschermingsmiddelen (oorkappen, overzetbril, veiligheidshelm) worden eenmaal per opleiding verstrekt. Aan de werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zitten geen kosten verbonden. Bij verlies dient de leerling dit zelf nieuw aan te schaffen (dit kan via Bouwmensen). Indien de leerling met de opleiding stopt binnen 6 maanden, worden de kosten van deze artikelen doorbelast.
 • Uw kind krijgt voorafgaand aan zijn plaatsing bij een bouwbedrijf een pakket handgereedschap. De (inkoop)kosten hiervan liggen tussen €230,00 –

€ 260,00. Deze kosten worden in 2 delen ingehouden en wel op de eerste twee uit te betalen salarissen. Mocht u hiervoor een factuur willen ontvangen en deze in één keer willen voldoen geef dit dan aan ons door.

 • Uw kind ontvangt een boekenpakket op zijn eerste schooldag. Hier zitten in het jaar 2021/2022 geen kosten aan verbonden. 50% wordt vergoed door de bouwsector en 50% door Bouwmensen Amsterdam. Dit geldt voor de opleidingen BBL2 en BBL3. Voor de opleiding BBL4 bedragen de kosten 50% van het reguliere bedrag. Het te betalen bedrag is ongeveer € 300,00 voor de hele opleiding. De kosten van een rekenmachine, teken driehoek, pennen, potloden etc. komt hier nog bij. Zo ook de eventueel aan te schaffen boeken zoals voor Nederlands.
 • Het jaarlijkse wettelijke lesgeld voor de opleidingen bedraagt voor het jaar 2020/2021:

BBL1 en BBL2                    €  250,00

BBL3 en BBL4                    €  606,00

U ontvangt hiervoor een factuur van het ROC.

Mochten er n.a.v. het bovenstaande nog vragen zijn neem dan contact op met de afdeling P&O van Bouwmensen Amsterdam (020 – 600.78.78):

Melissa v. Nieuwkoop:  mailadres: po@bouwmensen-amsterdam.nl         werkdagen: ma, di en do

Open dagen

Ben je benieuwd en wil je meer informatie, kom dan naar de open dag op vrijdag 19 november tussen 16:00 en 20:00 uur.

Nadat je je hebt aangemeld, wordt er contact met je opgenomen om een afspraak in te plannen. Mocht je op 19 november niet kunnen komen, vul dan alsnog het formulier in. We nemen contact met je op en kijken naar een andere mogelijkheid.

Open dagen Bouwmensen Amsterdam

Maak kennis met Bouwmensen Amsterdam