Vacature directeur Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek

Door het vertrek van onze huidige directeur zijn wij op zoek naar een daadkrachtige, inspirerende en verbindende fulltime directeur.

Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek is aangesloten bij de koepel van samenwerkende Bouwmensen in Nederland. Dit gebeurt op meer dan 30 locaties door heel Nederland. Zij verzorgen en toetsen de praktijkopleiding van mbo-studenten/werknemers. Daarbij wordt nauw samengewerkt met regionale opleidingscentra (ROC’s) door het hele land. Sinds 1984 verzorgt Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek de opleiding voor zowel jeugdinstromers als zij-instromers, die timmerman, metselaar, elektricien of loodgieter willen worden.

Als directeur ben je de drijvende kracht achter de ambitie van Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek. Je fungeert als initiator en bent verantwoordelijk voor de vestiging. Je focus ligt op het breed uitdragen van de toegevoegde waarde van het opleidingsbedrijf. Onze ideale kandidaat vervult een strategische en verbindende rol tussen onderwijs en bedrijfsleven én daagt de partijen uit de krachten te bundelen en hun kennis te delen. Daarnaast heb je als directeur plezier in het volgen en implementeren van trends en ontwikkelingen in de sector om het opleiden in de bouw en installatietechniek vooruit te helpen.

Recentelijk hebben wij onze huisvesting volledig vernieuwd en zijn wij een strategische samenwerking aangegaan met het MBO College Hilversum, onderdeel van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Daarin streven wij naar een hybride leeromgeving door de sterke kanten van het schoolonderwijs en het leren in de beroepspraktijk te combineren tot een nieuwe, productieve leeromgeving. Met onze strategische samenwerking willen we gezamenlijk de onderstaande doelen bereiken en de directeur speelt daarin een belangrijke rol:

 • Één campus Gebouwde Omgeving Gooi en Vechtstreek realiseren voor onderwijs en bedrijfsleven.
 • Gesprekspartner zijn voor de stakeholders van de Gebouwde Omgeving Gooi en Vechtstreek die bijdragen aan de instroom van personeel voor de sector.
 • Zoveel mogelijk gekwalificeerde instroom organiseren ten behoeve van de bedrijven in de regio.
 • Bundelen van krachten door het koppelen van de infrastructuur van beide partijen om voor de regio een opleidings- en scholingspartner te zijn welke dicht tegen de bedrijven is georganiseerd en naadloos aansluit op de MBO kwalificatiestructuur, de bedrijfsinfrastructuur van techniekondernemingen en waarbij het opleidingsaanbod gericht is op beroepen in de Gebouwde Omgeving.

Functieprofiel

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een HBO/WO-opleiding in een relevante studierichting, aantoonbare affiniteit met bouw- en installatietechniek, kennis van het technisch beroepsonderwijs en een ruime ervaring als leidinggevende. U beschikt over ervaring met leren en ontwikkelen van medewerkers bij bedrijven. Ook bedrijfsvoering, levenslang ontwikkelen en projectmatig werken behoren tot uw expertise. U bent financieel-economisch goed onderlegd, communicatief, mondeling en schriftelijk sterk, en een uitgesproken teamplayer. In de omgang met jongeren ziet u kansen en dat geeft u energie.

Competenties

 • Strategisch denken en handelen;
 • Besluitvaardig;
 • (Coachend) Leiderschap;
 • Initiëren en inspireren;
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • Verbinder en netwerker;
 • Structureren, plannen en realiseren.

Werkomschrijving

De directeur geeft dagelijks leiding aan alle medewerkers, de werkzaamheden en activiteiten van het bedrijf en zorgt voor:

 • Voorstellen voor strategie en beleid voor het bestuur van de stichting;
 • Een begroting en financieel beheer voor het bedrijf met bijbehorende financiële verslaglegging;
 • Een adequate interne organisatie;
 • Tezamen met de teamleider van het MBO College Hilversum verantwoordelijk voor alle activiteiten die namens of in de Gebouwde Omgeving Gooi en Vechtstreek plaatsvinden;
 • Personeelsbeleid en -management;
 • De commerciële ontwikkeling van het bedrijf met opleidingsactiviteiten binnen de bouwnijverheid en installatietechniek;
 • Het delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan medewerkers met hieraan gekoppeld begeleiding;
 • Een goed contact met (leerling)werknemers, toeleverende VMBO’s, ROC’s, Concreet, regionale overheden, regionale bouw- en installatiebedrijven en de vele andere instanties die met de opleiding, re-integratie of het bedrijf te maken hebben
 • Het voorkomen van het leveren van producten in concurrentie met de aangesloten bedrijven.

Wij bieden:

 • Een fantastisch team om mee samen te werken;
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Bouw & Infra (verlof, vakantiegeld);
 • Salaris afhankelijk van ervaring en geschiktheid;
 • Pensioenopbouw via BPF Bouw;
 • Elektrische auto van de zaak.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met bestuur Ing. E.L.van Lenteren, telefoon 06-53688898. Een motivatiebrief met CV ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór vrijdag 7 januari  op e-mailadres: vanlenteren@ervas.nl