Stappenplan voor Moodle

Om in te loggen bij Moodle ga je naar:

https://leerwerelden.bouwmensen.nl/

Vervolgens moet je de volgende stappen nemen om bij de lesstof te komen. Alle blokjes die je moet aanklikken, zijn met een rode rand aangegeven. Lukt het niet? Stuur dan een e-mail naar werkplaats@bouwmensen-mh.nl.