TechCampus Amsterdam op bezoek bij Bouwmensen Amsterdam

De TechCampus Amsterdam zorgt voor een innovatieve leeromgeving die het heden met de toekomst verbindt en waar meer jongeren dan nu hun talenten voor techniek en technologie zullen ontdekken en ontwikkelen. Deze leeromgeving krijgt de komende drie jaar vorm op bijna alle vmbo-scholen in Amsterdam, in nauwe samenwerking met het mbo en met bedrijven (www.techcampusamsterdam.nl).

LOB (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding)
Onder LOB verstaan we de begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun middelbare opleiding ondersteunt in de oriëntatie op beroepen en vervolgopleidingen. TechCampus Amsterdam heeft voor de onderbouw van het vmbo een geheel nieuw LOB-programma gemaakt. Een van de onderdelen hiervan is het brengen van een bezoek aan Bouwmensen Amsterdam. Hier worden de leerlingen uitgedaagd om te ontdekken hoe ze vanuit een technisch beroep kunnen bijdragen aan de verduurzaming van Amsterdam.

Opdrachten
De instructeurs van Bouwmensen Amsterdam hebben leuke opdrachten bedacht voor de leerlingen, waarbij teamwork erg belangrijk is. De eerste groep leerlingen heeft zich beziggehouden met isolatiemateriaal en het op maat zagen hiervan. De tweede groep werd gevraagd om typische Amsterdamse huizen op schaal te bouwen. Tegenwoordig wordt er veel prefab gebouwd en dus was deze opdracht daarop aangepast.

techcampus logo