“Kies voor de bouw,
dan is je toekomst
verzekerd”

Martien van Reen, manager van Bouwmensen Apeldoorn

Doel van de opleiding is het vergroten van het vakmanschap.
Leerlingen worden opgeleid tot vakbekwame,
zelfstandige en verantwoordelijke werknemers die gemotiveerd
zijn en initiatief tonen. Het onderwijs bestaat
uit werken en leren. De leerlingen werken bij een
lidbedrijf en verdienen daarmee. Martien: “Na afloop
van je opleiding ben je zeker van een vaste baan want
er is op dit moment ontzettend veel werk in de bouw.
Nederland moet bijvoorbeeld de komende jaren een
miljoen woningen realiseren.”

Maatwerk

Martien: “Voordat de opleiding begint, stellen we vast
welke persoonlijkheid en vaardigheden de leerling
heeft en welke leerroute voor daarbij het beste past. Zo
zorgen we ervoor dat de juiste man (soms: vrouw) op
de juiste plek terechtkomt zodat hij of zij zijn/haar talenten
volop kan ontwikkelen. Maatwerk is dus bij ons
standaard. Dat geldt ook bij wat we de doorlopende
leerlijn noemen: aansluitend op ieders competentie,
vaardigheden en tempo kan het leertraject tussentijds
worden aangepast. We bieden modern onderwijs, dat
steeds digitaler verloopt. Via het online onderwijsprogramma
Moodle kan elke leerling in onze goed uitgeruste
werkplaats in zijn eigen tempo stap voor stap de
leerroute volgen. We bieden persoonlijke ondersteuning
in de vorm van huiswerkbegeleiding en taal- en rekenhulp.”

Betrokkenheid
Martien: “We halen uit iedereen het beste naar boven.
Er zijn volop doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld
naar de functie van uitvoerder. Tijdens de opleiding
wordt veel aandacht besteed aan de duurzaamheid.
Naast onze grote persoonlijke betrokkenheid maken
we ook werk van onze maatschappelijke taak. Zo bestaat
de helft van de leerlingen uit zij-instromers. Bijvoorbeeld
statushouders of oudere mensen die van
baan wisselen.”

Pand
Op de bovenverdieping van het opleidingsgebouw volgen
de leerlingen het theoriegedeelte van de opleiding,
verzorgd door ROC Aventus. Martien: “Ons pand is
vorig jaar compleet vernieuwd maar in verband met corona
nog niet officieel geopend. Architectenbureau I’m
uit Deventer heeft onze visie op een modern opleidingsgebouw
goed vertaald in een zeer gebruiksvriendelijk
ontwerp waarbij metselen, timmeren en
tegelzetten een duidelijke plek innemen. De leerlingen
werken in een rustige, veilige omgeving. Zo wordt elke
ruimte apart geventileerd. Achteraf gezien een goede
greep, in verband met corona.”