Luchtdicht bouwen ultrasoon systeem

19 mei 2020

Luchtdicht bouwen is nu al de norm, maar vanaf 2021 wordt de Wet Kwaliteitsborging ingevoerd die bouwbedrijven verplicht om aan kwaliteitsborging te doen. Dan moet bij oplevering van een bouwwerk aangetoond worden dat dit voldoet aan de gestelde eisen en dus ook dat een bouwwerk luchtdicht is. Als dit vlak voor oplevering middels een blowerdoortest gedaan wordt, dan wordt wel aangetoond of een gebouw luchtdicht is, maar als er eventuele lekken zijn, is het vaak lastig om dit tegen aanvaardbare kosten te verhelpen.

Bouwmensen Midden-Holland heeft een Ultragraphyx systeem aangeschaft waarmee opnames met ultrasoon geluid gemaakt worden van wanden, waarop zichtbaar wordt of de wand luchtdicht is. Het voordeel is dat dit toegepast kan worden in een vroeg stadium, voordat het gebouw wind en regendicht is. In deze fase kan nog geen meting worden gedaan met thermografie of de blowerdoortest. Met Ultragraphyx dan als kierdichting worden gecontroleerd worden tijdens de plaatsing van bouwdelen, zoals geprefabriceerde gevelelementen en stelkozijnen. Bij problemen kan dan nog tijdig ingegrepen worden en faalkosten worden voorkomen. Achteraf herstellen is vaak niet mogelijk zonder dat gevels opengemaakt en hersteld moeten worden. Voorkomen is beter dan genezen.

Hoe werkt dit systeem. Ultrasoon geluid gedraagt zich net als lucht, waardoor kieren meetbaar worden. Aan de ene kant van een wand wordt een geluidsbron geplaatst en aan de andere zijde wordt middels een sensor en opnameapparaat een foto gemaakt. Met dit systeem wordt het probleem gevisualiseerd middels een foto waarbij met kleuren en geluidswaarden aangegeven wordt wat de relatieve grootte van de lekkage is, net als bij infraroodfoto’s.

Bij Bouwmensen Midden-Holland willen we bij blijven met de ontwikkelingen in de bouw. Dit omdat wij niet alleen jongeren opleiden, maar ook cursussen en trainingen verzorgen voor medewerkers van bouwbedrijven, waaronder ook een cursus luchtdicht bouwen. Dit systeem past hier goed bij, maar dit systeem is te duur is om alleen voor onze BBL opleidingen te gebruiken. Wij bieden onze inlenende bouwbedrijven aan om dit ook op hun bouwwerken in te zetten. Een eerste opname is gratis, daarna gaat het wat kosten, maar de eerste opnames zullen aantonen dat de bedrijven hier geld mee kunnen besparen. Daarnaast worden de opnames onderdeel van de kwaliteitsborging omdat aangetoond kan worden dat de wanden luchtdicht zijn. Twee maal eenzelfde foto, voor en na herstel geeft meer informatie dan de blowerdoortest.

De eerste metingen op bouwplaatsen tonen aan dat het systeem naar verwachting werkt en de komende tijd zullen we voor bouwbedrijven op veel bouwplaatsen opnames maken. In het najaar zullen we een paar cursussen luchtdicht bouwen organiseren, zodat medewerkers van bouwbedrijven zich bewust worden hoe een bouwwerk zo goed mogelijk luchtdicht gemaakt kan worden. En voor bedrijven die een eigen meetsysteem aan willen schaffen, zullen we hun medewerkers trainen om met dit systeem om te gaan.