Directiewisseling Bouwmensen ‘s-Hertogenbosch

In verband met de aanstaande pensionering van de huidige directeur, de heer Pieter van Kessel, heeft het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwnijverheid Regio ’s-Hertogenbosch besloten om de heer Stefan Kant per 1 januari 2022 te benoemen tot directeur van Bouwmensen ‘s-Hertogenbosch. Stefan is reeds 2 jaar werkzaam bij Bouwmensen ’s-Hertogenbosch in de functie van coördinator/bedrijfsleider.

Pieter zal per 1 mei 2022 gaan genieten van zijn pensioen en zal van 1 januari tot die datum als adviseur betrokken blijven bij de bouwopleiding. Wij zijn ervan overtuigd dat op deze wijze een geleidelijke overdracht van de taken plaats kan vinden en daarmee een belangrijke stap is gezet in de continuering van de bedrijfsvoering.

Wij wensen Stefan veel succes in zijn nieuwe functie.