De voordelen van een bbl-leerling via Bouwmensen

11 november 2020

bbl-leerling Bouwmensen-FNZ

Wat zijn nu precies de voordelen voor een bouwbedrijf om via Bouwmensen-FNZ een bbl-leerling in te zetten op de bouw. Die vraag komt zo nu en dan voorbij. Daarom heeft directeur Mart Eerligh de voordelen voor u op een rij gezet.

Een opsomming van de voordelen

 • U krijgt een in de praktijk geteste leerling op vaardigheden, leervermogen, motivatie en gedrag. Indien nodig krijgt de leerling eerst aanvullende scholing bij Bouwmensen.
 • De leerling plaatsen we bij u inclusief VCA, medische keuring, gereedschap en werkkleding.
 • Het dienstverband met de leerling ligt gedurende de hele opleiding bij Bouwmensen, u hoeft alleen de gewerkte uren te betalen.
 • De instructeur van Bouwmensen helpt zowel de leerling als de leermeester gedurende de opleiding. Als blijkt dat er geen klik is regelt de instructeur overplaatsing van de leerling.
 • Toetsen op de bouw is het meest ideaal. Als dat voor een bepaalde toets niet lukt regelt de instructeur dit bij een ander bouwbedrijf of in de werkplaats van Bouwmensen.
 • Twee verplichte toetsen nemen we af in de werkplaats van Bouwmensen.
 • Bij uitval van de leermeester kan de instructeur de begeleiding tijdelijk overnemen zodat de opleiding er niet onder lijdt.
 • De instructeur is voor zowel de leerling als voor de school het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen. Indien nodig is er ook contact met de ouders.
 • Bouwmensen organiseert ieder schooljaar een aanvullende opleidingsmodule van één dag: communicatie, asbestherkenning en aanpikken & hijsen, installatietechniek voor timmerlieden, luchtdicht bouwen.
 • Na afronding van de opleiding eindigt het dienstverband bij Bouwmensen.
 • Bij voortzetting van de opleiding voor een hoger niveau krijgt de leerling een nieuwe arbeidsovereenkomst bij Bouwmensen, weer voor de duur van de opleiding.
 • U kunt de leerling als nieuwe werknemer in dienst nemen of eerst nog een periode inlenen via ons eigen Praktijk Uitzendbureau Bouw (PUB).

Alle winst die Bouwmensen maakt investeren we in:

 • leerlingenwerving voor technische beroepen in brede zin, van basisonderwijs t/m havo.
  leerlingenwerving voor bbl-niveau 2 en 3 timmeren, metselen, voegen en tegelzetten.
  in de begeleiding en scholing van de bbl-leerlingen van Bouwmensen.

Verder gebruiken we de werkplaatsen van Bouwmensen om vmbo’s en roc’s te faciliteren bij het organiseren van praktijklessen tegen minimale vergoedingen.

Vragen over de voordelen van een bbl-leerling?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem gerust contact met ons op. Heeft u plek voor een bbl’er? Neem dan vóóral contact met ons op.

m. info@bouwmensen-fnz.nl | t. (058) 215 70 37