Opleidingscoördinator Eindhoven

Coördinator Opleidingen Eindhoven

De stuwende kracht tussen leerling-werknemers, bedrijven en (praktijk-)opleiding

Bouwmensen is de merknaam waaronder een groot aantal opleidingsbedrijven hun educatieve en personele diensten aanbieden in Nederland. Zo ook in Eindhoven en Tilburg. De bedrijfsvoering van ons opleidingsbedrijf wordt aangestuurd vanuit de Bouw Educatie Groep Zuid-Oost Brabant BV. De coördinator opleidingen Eindhoven die wij zoeken wordt de stuwende kracht van onze opleidingslocatie regio Eindhoven.

De coördinator opleidingen Eindhoven valt onder de directe leiding van de algemeen directeur en vormt samen met hem een operationeel team. Hij of zij is verantwoordelijk voor en belast met de coördinatie en uitvoering van de jaarlijkse instroom van leerlingen, de bewaking en begeleiding van de studievoortgang, de planning van de werkplaatsbezetting en detachering naar bedrijven. De coördinator onderhoudt intensieve contacten met alle relevante spelers zowel in- als extern waarbij de focus is gericht op deelname van bedrijven enerzijds en kwantitatieve en kwalitatieve instroom van leerling-werknemers anderzijds.

Taken en verantwoordelijkheden
• Algehele leiding inzake het aansturen en coördineren van het opleidingstraject
• Adviseren en ondersteunen instructeurs
• Plannen werkplaats- en andere activiteiten
• Werving en voorlichting leerling-werknemers
• Intake, selectie en introductie nieuwe leerling-werknemers.
• Aanname- en ontslagzaken leerling-werknemers incl. ziekteverzuim en melding arbodienst
• Bewaking studievoortgang incl. rapportages
• Coördinatie toetsen en examens
• Zorgvuldig onderhoud en beheer van leerling- en bedrijfsdossiers
• Wekelijkse rapportage en onderhoud managementinformatie aangaande leerlingbestanden, beschikbare bedrijven en uitplaatsingen i.s.m. onder andere met de afdeling financiën
• Matchen en plannen leerling-werknemers en bedrijven
• Periodiek bezoek deelnemende bedrijven, leerling-werknemers en leermeesters (6 x per jaar)
• Werving en planning deelnemende bouwbedrijven
• Sterke focus op toekomstgericht en inhoudelijk relatiebeheer deelnemende bouwbedrijven
• Spotten van regionale bouwactiviteiten en werving prospects


Geïnteresseerd?

Afhankelijk van uw genoten opleiding en ervaring, beloont het opleidingsbedrijf deze taken en verantwoordelijkheden met een prima salaris van €2.800 – €3.200 per vier weken (fulltime) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (Bouw CAO). Ziet u zichzelf als de nieuwe coördinator opleidingen Eindhoven, zorg dan dat u zoveel mogelijk persoonskenmerken kunt aanvinken van navolgende opsomming: HBO werk- en denkniveau | commercieel vaardig | communicatief | resultaatgericht organisatievermogen | initiatiefrijk | doortastend en besluitvaardig | flexibel inzetbaar | teamspeler | netwerker | voorkomend en representatief.

Stuur uw sollicitatie inclusief motivatie en CV t.a.v. algemeen directeur Hans van Gestel naar h.van.gestel@bouwmensen-et.nl of per post naar Postbus 559, 5000 AN Tilburg.