Berichtgeving omtrent Coronavirus

18 maart 2020

Beste relatie,

In lijn met de huidige overheidsmaatregelen en de aanbevelingen van het RIVM betreffende het Coronavirus willen wij graag het volgende mededelen:

De vestigingen van Bouwmensen Oss, Veghel en Nijmegen zullen de komende 3 weken voorlopig beperkt geopend zijn, met een aangepaste personele bezetting.

Voor de leerlingen komt de lesdag op school te vervallen. De leerlingen zijn niet vrij, de ROC’s bieden afstandsonderwijs aan. Dit betekent dat een nadrukkelijk verzoek op leerlingen wordt gedaan om op de schooldag vooral met hun studie bezig te zijn om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

De leerlingen blijven werkzaam bij de bedrijven en houden zich aan de afspraken geldend voor het desbetreffende leerbedrijf. We doen een beroep op de bedrijven om met name de BBL – leerlingen als eigen personeel te beschouwen door ze zo lang mogelijk in te blijven zetten.

Overige cursussen, trainingen en bijeenkomsten voor bedrijven op onze locaties zullen niet doorgaan. Na 6 april kijken we naar een oplossing en de juiste invulling daarvan.

We houden u vanaf deze plek op de hoogte van belangrijke updates.

Voor meer informatie kunt u bellen met: 0412-641974.

Namens het team Bouwmensen Oss, Veghel en Nijmegen wensen wij iedereen veel sterkte toe in deze lastige periode.

Peter Postma

Algemeen directeur