Behoud en koester de BBL-er, juist nu!

19 maart 2020

Het zijn roerige tijden voor Nederland en de bouw- en infrasector. Eerst waren daar de CO2- en Stikstofcrisis; nu waart het corona-visus rond dat onze samenleving in zijn greep heeft. Daar zullen de bouw en de infra beslist wat van merken, want ons land zit al deels op slot. Een verstrekkend, maar uit gezondheidsredenen juist besluit, dat zich wellicht ook zal vertalen in minder bedrijvigheid op de steiger. Maar uitgerekend in deze tijd van onzekerheid en ongewisse vooruitzichten is het zaak om nuchter te blijven en de kalmte te bewaren. En over de heftige actualiteit van vandaag heen naar de dag van morgen te kijken. Daarom is het zaak om juist nu de BBL leerlingen te koesteren en vast te houden voor de sector van morgen.

CO2, Stikstof, PFAS en Corona dreigen het zicht op de werkelijkheid in onze bedrijfstak te versluieren. De eerste bouwondernemingen sturen hun BBL-ers alweer terug naar de opleidingsbedrijven. Dit lijkt ons het paard achter de wagen spannen. Immers: als het stof van bovenstaande ontwikkelingen is neergedwarreld zal er weer een op volle toeren draaiende bouwsector nodig zijn. Daar zijn arbeidskrachten voor nodig, daar is goed vakonderwijs voor nodig. Ga maar na: het grote tekort aan betaalbare woningen is nog lang niet weggewerkt. Bouw en infra zijn aan zet om een forse bijdrage aan het Klimaatakkoord te leveren. Verduurzaming van de woningvoorraad staat hoog op de maatschappelijke agenda. Zo gauw de coronacrisis is bezworen zal de vraag weer sterk aantrekken.

Dat betekent dat er straks nog altijd grote behoefte blijft bestaan aan goed geschoolde werknemers. Daar moeten we ook nu op blijven voorsorteren. De bouw schreeuwde de afgelopen jaren om personeel, en als straks de situatie weer normaal is, zal dat niet veel anders zijn maar wellicht zelfs toenemen. De tekorten op de bouwarbeidsmarkt zullen daarom blijven, nog aangewakkerd door de groeiende vergrijzing en de vervangingsvraag in de bedrijfstak. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft in een recent rapport berekend dat er tussen 2020 en 2023 behoefte is aan 62 duizend nieuwe werknemers in de bedrijfstak. Verreweg het grootste aantal daarvan, 42 duizend, moet komen van de bijna veertig opleidingsbedrijven in ons land. Zij leveren de bouwvakkers van de toekomst die de ruggengraat vormen van een goed renderende bouw- en infrasector.

Er worden inmiddels al de eerste parallellen getrokken met de krediet- en bankencrisis van 2008, 2009. Het verschil met de corona-crisis van nu is echter groot. Toen had de bedrijfstak weinig vlees op de botten en stortte de markt razendsnel ineen zodat er massaontslagen vielen. Hoewel de bouwsector nog steeds niet op volle sterkte is, is de uitgangspositie wel veel beter dan bij de laatste economische crisis. Een gezonde bouwsector is een voorwaarde om de uitdagingen waar Nederland vandaag de dag voor staat op te pakken. Om die economische en sociale sleutelrol naar behoren te kunnen vervullen blijven goed geoutilleerde, op de bouwpraktijk afgestemde vakopleidingen een noodzaak.

Onze beroepsopleidingen zijn geen luxe waar je afscheid van neemt als het even tegenzit, maar een noodzaak om te bouwen aan het Nederland van de toekomst. Bouwend Nederland en de opleidingsbedrijven doen daarom een beroep op alle partijen in de sector om deze unieke opleidingsinfrastructuur in stand te houden. Hou die BBL-ers aan de slag, behandel ze alsof het eigen medewerkers zijn en maak gebruik van de wettelijke regelingen die vanwege ‘corona’ tijdelijk worden verruimd. Zo helpen we elkaar door de huidige problemen heen, en zijn we daarna zo weer klaar om op volle kracht uit de startblokken te komen. Niet alleen om aan de grote vraag naar arbeidskrachten te kunnen voldoen, maar ook om nieuwe ontwikkelingen en trends (zoals digitalisering, verduurzaming en virtueel bouwen) een plek te geven in het vakonderwijs.