4e jaars mavo-leerlingen ontvangen certificaat voor techniekoriëntatie

De vierdejaars mavoleerlingen van het Pius X College in Rijssen hebben deze week een certificaat ontvangen ter afsluiting van acht lessen bij Bouwmensen. De leerlingen konden snuffelen aan de bouw en zich breed oriënteren: zoals een bezoek aan een bouwbedrijf, bouwkundig tekenen, kozijnen maken, metselen en tegelzetten.
Kortom, ervaring opdoen om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding en beroep voor de toekomst.