100ste leerling in dienst bij Bouwmensen Amsterdam

08 juli 2019

Het is feest bij Bouwmensen Amsterdam, afgelopen week verwelkomden zij namelijk de 100ste leerling en dat mocht niet onopgemerkt voorbij gaan.

Onder luid applaus van medeleerlingen en personeel ontving Davian zijn cadeau en mocht hij de taart aansnijden.

‘Een historisch moment’, aldus directeur René Cossé. ‘Voor de crisis had Bouwmensen meer dan 160 leerlingen in opleiding, maar gedurende de crisis slonk dit aantal tot ongeveer 60 leerlingen. Enerzijds omdat er geen vraag was van de bedrijven, anderzijds omdat de jongeren geen toekomst zagen in de bouw.’

Het grote aanbod van jongeren betekent dat werken in de bouwnijverheid in Amsterdam populair is geworden. De bouw biedt weer perspectief voor jongeren en dat is goed nieuws.

De groei is mede mogelijk gemaakt doordat Bouwmensen nieuwe opleidingen heeft geïntroduceerd, zoals de Servicemedewerker Gebouwen voor bouwbedrijven met een technische dienst en de vierjarige opleiding Uitvoerder B&U. Met de laatste opleiding biedt Bouwmensen vooral MAVO gediplomeerden, een nieuwe doelgroep, een goede carrièremogelijkheid in de bouw.

Cossé: ‘Ik hoop dat het bereiken van de 100 leerlingen een begin is van verdere groei, want de bouwnijverheid kan enorm veel jonge enthousiaste aankomende vaklieden gebruiken de komende tientallen jaren.’