22 november 2021

Vandaag hebben alle eerstejaars timmerlieden een gastles mogen volgen van @Raab Karcher. De gastles werd gegeven door Rob Valk en onderwerpen die aan bod kwamen, zijn: de herkomst van hout, het verschil tussen zachthout en hardhout, de waarde en huidige prijzen van hout. Daarnaast werd er een demonstratie gegeven van het roken van hout met behulp van ammoniak. Door stukjes hout bloot te stellen aan ammoniak (met verschillende tijdsduur) werd konden de jongens duidelijk zien hoe het hout verkleurd. Het was een zeer interessante gastles en zeker voor herhaling vatbaar!