Vind een vestiging bij jou in de buurtAlle vestigingenMeer info
Nieuws
De werkgelegenheid in de bouw zal voor het eerst sinds 6 jaar weer toenemen! In 2017 zullen er 5.000 voltijd banen bijkomen in de bouw. De komende 6 jaar zullen hier nog eens 60.000 banen bijkomen. Volg dus nu een opleiding bij ons!

Loopbaanontwikkeling en bijscholen

Bij de meeste Bouwmensen vestigingen kunt u terecht voor advies over uw loopbaanontwikkeling. Volgens de huidige cao bouwnijverheid hebben alle mensen in de bouw recht op begeleiding in een loopbaantraject. Het Loopbaantraject Bouw & Infra is een bedrijfstakvoorziening voor iedereen die werkt volgens de CAO voor de bouwnijverheid. Het zorgt voor meer arbeidsplezier in een gezonde en motiverende werkomgeving. 

Voordelen werknemer
Een werknemer mag zich maximaal één keer in de vijf jaar aanmelden voor een loopbaantraject. Het loopbaantraject is er voor werknemers van elke leeftijd, elk niveau, met of zonder diploma. Deelname aan een loopbaantraject is vrijwillig. Ook wanneer iemand werkloos is geraakt, kan een loopbaantraject gevolgd worden. Bij de laatste werkgever moet dan wel volgens de CAO voor de Bouwnijverheid zijn gewerkt.

Voordelen werkgever
Machines worden onderhouden, maar bij werknemers komt een gemiddelde werkgever pas in actie als een werknemer ‘stuk’ ofwel arbeidsongeschikt raakt. Door een werknemer te laten werken aan zijn eigen loopbaan blijft hij gemotiveerd aan het werk. Regelmatig 'onderhoud' aan uw werknemers verkleint de kans dat hij ontslag neemt, gedemotiveerd is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Dat kan een ondernemer veel kosten besparen. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers kan via het Loopbaantraject Bouw & Infra. Alle werknemers die volgens de cao voor de bouwnijverheid werken, mogen hier gebruik van maken.

Kosten
Het advies en de begeleiding zijn gratis. Daarnaast betaalt het Loopbaantraject vaak mee aan opleidingen die voortkomen uit het advies. Van de werkgever en de werknemer wordt ook een bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het traject en kan per deelnemer verschillen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: https://bouwloopbaan.nl/

Stel: een timmerman wil voorman en (later) uitvoerder worden, maar twijfelt of het haalbaar is.
De trajectadviseur onderzoekt samen met de timmerman of hij of zij een passend opleidingstraject aan kan. Zo ja, dan worden de kosten voor deze opleiding(en) en de tijd die de timmerman er overdag aan besteedt geheel of gedeeltelijk vergoed. U vindt de trajectadviseurs op de vestigingen van Bouwmensen. Vraag naar de mogelijkheden.

Stel: een werknemer is langdurig ziek of arbeidsgehandicapt.
Als u een werknemer heeft die zijn of haar originele beroep niet meer uit kan oefenen is omscholen naar een ander beroep vaak de beste keuze. Bouwmensen regelt deze (om)scholing graag voor u.

Voordelen voor de werkgever:

  • Advies op maat voor de medewerker
  • Individuele begeleiding
  • Opleidingskosten worden grotendeels of zelfs geheel betaald
  • Preventie voor werknemers die dreigen uit te vallen
  • Ondersteuning bij re-integratie

Zie ook “wat doe jij morgen.nl
 

Deel deze pagina op:
Cursussen en Bijscholing
Bouwmensen organiseert diverse praktijktrainingen en cursussen op zowel vakinhoudelijk gebied als op het gebied van samenwerken en communicatie. Cursussen worden aangeboden door BouwCirkel
Uitzendkrachten
Zit uw organisatie tijdelijk verlegen om personeel? Voor de opvang van ziekte, een tijdelijk werkdruk of een tijdelijke aanvulling van het personeelsbestand? Dan heeft Bouwmensen de juiste oplossing. Vakmasters is het uitzendbureau van en voor de bouwbranche.

Welkom bij Bouwmensen!
Welkom in de wereld van de bouw.

Bouwmensen is hét opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam personeel voor de toekomst. Bouwmensen is een landelijke organisatie met bijna 30 aangesloten vestigingen. Wij werken samen met ervaren en betrokken partners in het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en met overheidsinstellingen. 

Meer over Bouwmensen en onze bouwopleidingen

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS